Növelné a cirkusz presztízsét a szellemi kulturális örökségi listára kerülés

2016. február 12., péntek

Növelné a cirkusz presztízsét a szellemi kulturális örökségi listára kerülés

WEBRÁDIÓ | Nagyban nö­vel­né a cir­kusz­mű­vé­szet tár­sa­dal­mi el­fo­ga­dott­sá­gát, ha fel­ke­rül­het­ne az UNESCO szel­le­mi kul­tu­rá­lis örök­sé­gek lis­tá­já­ra, mert ez­zel a nem­zet­kö­zi szer­ve­zet el­is­mer­né, hogy en­nek a ko­moly tra­dí­ci­ó­val bí­ró mű­vé­sze­ti ág­nak ápo­lás­ra van szük­sé­ge - hang­sú­lyoz­ta Fekete Péter, a MACIVA ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja. Tovább>>

Hírlevél feliratkozás

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot, így előzetesen és önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. valamint a Fővárosi Nagycirkusz rendszeresen hírlevelet küldjön számomra, melyről bármikor egy kattintással leiratkozhatok.

Legolvasottabb híreink